Điều khoản dịch vụ JO MALONE LONDON

Điều Khoản và Điều Kiện của Thương Mại Hội Thoại
Ngày Hiệu Lực: 01 tháng 08 năm 2021

Trang điện tử [https://esteelaudercompanies.vn/] (sau đây gọi là “Website”) của thương hiệu JO MALONE LONDON được vận hành bởi CÔNG TY TNHH ESTEE LAUDER (VIỆT NAM) - một công ty con của TẬP ĐOÀN ESTEE LAUDER (MỸ),  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0308349481 được Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/03/2009, có trụ sở chính tại Royal Centre, số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam và/hoặc các công ty thành viên của chúng tôi (sau đây gọi là “Chúng Tôi” hoặc “của Chúng Tôi”). Website cùng với các tài liệu được đề cập trên đó sẽ cung cấp cho Quý Khách các điều khoản và điều kiện (sau đây gọi chung là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) không chỉ được áp dụng khi Chúng Tôi cung cấp cho Quý Khách bất kỳ hàng hoá, dịch vụ nào được giới thiệu trên Website mà còn áp dụng đối với bất kỳ ai truy cập vào Website này cho dù có đặt mua bất kỳ hàng hoá, dịch vụ nào có trên Website hay không.

1.    CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.    Trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, một số từ và cụm từ có nghĩa như sau: 

1.1.1.    “Các Bên Liên Quan” nghĩa là công ty mẹ, công ty con, bên liên thuộc, đối tác hoặc bên cấp li xăng của Chúng Tôi.

1.1.2.    “Địa Điểm Giao Hàng” nghĩa là bất kỳ địa điểm nào có địa chỉ xác định nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam do Quý Khách cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

1.1.3.    “Đơn Đặt Hàng” nghĩa là một đơn đặt hàng theo mẫu trên Website do Quý Khách gửi đi để đề nghị mua Sản Phẩm.

1.1.4.    “Đơn Hàng” nghĩa là Đơn Đặt Hàng của Quý Khách tuân theo các Điều Khoản Và Điều Kiện mà Chúng Tôi đã chấp nhận bằng cách gửi một Xác Nhận Vận Chuyển theo Điều 4.2.1.

1.1.5.    “Liên Kết Ngoài” nghĩa là bất kỳ trang điện tử (bao gồm cả trang mạng xã hội) hoặc đường link nào thuộc sở hữu của bên thứ ba.

1.1.6.    “Nền Tảng Của Bên Thứ Ba” bao gồm Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba và Liên Kết Ngoài.

1.1.7.    “Ngày Làm Việc” nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam.

1.1.8.    “Ngày Phát Sinh Sự Kiện Hoàn Tiền” nghĩa là ngày phát sinh một trong các trường hợp hoàn tiền theo Điều 7.1.

1.1.9.    “Người Dùng” nghĩa là bất kỳ ai truy cập vào Website.

1.1.10.    “Nội Dung Người Dùng” bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đề xuất, ý tưởng, thắc mắc, phản hồi, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, ảnh chụp, đồ họa, hình ảnh, video, tin nhắn có liên quan trực tiếp đến Sản Phẩm và/hoặc dịch vụ và/hoặc Chúng Tôi được Quý Khách truyền tải, tải lên, đăng tải, gửi email, chia sẻ, phân phối, tái sản xuất hoặc cung cấp bằng cách khác trên Website, Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba và/hoặc Liên Kết Ngoài. Nội Dung Người Dùng không bao gồm Thông Tin Cá Nhân.

1.1.11.    “Pháp Luật Việt Nam” hoặc “Pháp Luật” nghĩa là toàn bộ các điều khoản và quy định của pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành có liên quan đến Điều Khoản Và Điều Kiện, việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt Hợp Đồng cũng như giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng.

1.1.12.    “Quý Khách” nghĩa là Người Dùng cá nhân, thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của Website, đã gửi đi Đơn Đặt Hàng để yêu cầu đặt mua các Sản Phẩm hoặc dịch vụ được Chúng Tôi giới thiệu trên Website và/hoặc Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba.

1.1.13.    “Sản Phẩm” nghĩa là các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu trên Website và/hoặc Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba.

1.1.14.    “Thông Báo” bao gồm bất kỳ thỏa thuận, xác nhận, thông báo, tiết lộ và thông tin trao đổi nào khác mà Điều Khoản và Điều Kiện đề cập đến từ Chúng Tôi gửi cho Quý Khách theo phương thức được đề cập tại Điều 15.1.

1.1.15.    “Thông Tin Nhân” nghĩa là các thông tin góp phần định danh Quý Khách được Chúng Tôi thu thập và sử dụng theo quy định của Chính Sách Bảo Mật, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật.

1.1.16.    “Thông Tin Sản Phẩm” nghĩa là một số thông tin nhất định về Sản Phẩm và/hoặc chương trình khuyến mãi của Chúng Tôi và/hoặc Các Bên Liên Quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các mô tả Sản Phẩm, tình trạng có sẵn, màu sắc, thông tin, nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ, đặc điểm, chức năng, văn bản, đồ họa, biểu tượng nút, hình ảnh, tệp âm thanh, tập hợp dữ liệu, việc biên soạn và tổ chức chúng theo đó, được Chúng Tôi chia sẻ với Quý Khách thông qua Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba và/hoặc Website.

1.1.17.    “Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba” là ứng dụng phục vụ cho mục đích hội thoại (bao gồm nhưng không giới hạn ở Messenger, Instagram, Zalo) theo đó cho phép Quý Khách trò chuyện trong thời gian thực với Chúng Tôi hoặc với một chatbot.

1.1.18.    “Xác Nhận Vận Chuyển” nghĩa là Thông Báo của Chúng Tôi gửi cho Quý Khách để xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được Chúng Tôi chấp nhận và Sản Phẩm đã được vận chuyển hoặc đóng gói theo Điều 4.2.1.

1.1.19.    Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại.

1.2.    Mỗi Đơn Hàng và phiên bản hiện hành của Điều Khoản Và Điều Kiện tạo thành một Hợp Đồng hoàn chỉnh giữa Quý Khách và Chúng Tôi để điều chỉnh việc mua và bán Sản Phẩm thông qua Website.

2.    QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG

2.1.    Quý Khách phải là người thành niên (đủ mười tám (18) tuổi). Trường hợp Quý Khách là hạn người chưa thành niên nhưng đủ mười lăm (15) tuổi, Quý Khách phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bằng việc gửi một Đơn Đặt Hàng, Quý Khách cam kết và đảm bảo rằng: (i) thông tin mà Quý Khách cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ngày sinh của Quý Khách là hoàn toàn chính xác và (ii) Quý Khách là người thành niên hoặc người chưa thành niên đủ mười lăm (15) tuổi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

2.2.    Tuân thủ giới của Chúng Tôi về số lượng món hàng, cụ thể, không quá bảy (07) món hàng đối với mỗi mặt hàng, không quá mười bốn (14) món hàng đối với mỗi Đơn Đặt Hàng.

2.3.    Chỉ mua, sử dụng các Sản Phẩm, dịch vụ của Chúng Tôi cho mục đích sử dụng cá nhân.

2.4.    Có Địa Điểm Giao Hàng trong lãnh thổ Việt Nam. 

2.5.    Đọc kỹ Điều Khoản Và Điều Kiện được Chúng Tôi công bố, tùy từng thời điểm, trên Website trước mỗi lần xác nhận và gửi Đơn Đặt Hàng.

3.    THÔNG TIN SẢN PHẨM

3.1.    Ngoài Website, Chúng Tôi có thể chia sẻ Thông Tin Sản Phẩm với Quý Khách, thông qua Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba. Trường hợp có sự khác nhau về bất kỳ nội dung nào liên quan đến thông tin của cùng một Sản Phẩm trên Website, Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba và/hoặc Liên Kết Ngoài thì Thông Tin Sản Phẩm trên Website sẽ là thông tin chính thức của Sản Phẩm. Thông Tin Sản Phẩm đó là một lời mời đàm phán và không phải là một lời đề nghị giao kết hợp đồng hay một hợp đồng đơn phương.

3.2.    Chúng Tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của Thông Tin Sản Phẩm. Nếu Quý Khách thấy hoặc có cơ sở để cho rằng Sản Phẩm nhận được không đúng với Thông Tin Sản Phẩm, biện pháp khắc phục duy nhất của Quý Khách là trả lại Sản Phẩm (ngoại trừ các Sản Phẩm không đủ điều kiện trả lại) trong tình trạng chưa sử dụng, theo Chính Sách Đổi Trả của Chúng Tôi (tại đây).

3.3.    Tất cả Sản Phẩm phải được sử dụng nghiêm ngặt theo hướng dẫn kèm theo. Chúng Tôi cũng khuyến nghị Quý Khách kiểm tra các thành phần của Sản Phẩm để xác định bất kỳ sự mẫn cảm nào và để tránh các phản ứng dị ứng có thể xảy ra

4.    QUY TRÌNH THIẾT LẬP [GIAO KẾT] HỢP ĐỒNG

4.1.    Quý Khách sẽ thiết lập và gửi đi Đơn Đặt Hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến trên Website. Đơn Đặt Hàng chỉ được xem là đã gửi và trở thành đề nghị giao kết Hợp Đồng với Chúng Tôi nếu Quý Khách đã hoàn tất việc thanh toán trong trường hợp lựa chọn phương thức thanh toán trực tuyến hoặc xác nhận với Chúng Tôi thông qua cuộc gọi, và Quý Khách nhận được Thông Báo của Chúng Tôi xác nhận thông tin chi tiết của Đơn Đặt Hàng.

4.1.1.    Quý Khách phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của bất kỳ thông tin nào cung cấp cho Chúng Tôi trong Đơn Đặt Hàng. Các thông tin đó sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của Chúng Tôi.

4.1.2.    Đồng thời với việc gửi Đơn Đặt Hàng, Quý Khách đã đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện đang có hiệu lực tại thời điểm gửi Đơn Đặt Hàng.

4.2.    Trong thời hạn từ hai (02) đến năm (05) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi Thông Báo xác nhận thông tin chi tiết của Đơn Đặt Hàng, Chúng Tôi sẽ xử lý Đơn Đặt Hàng để phản hồi Quý Khách về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận Đơn Đặt Hàng.

4.2.1.    Trường hợp chấp nhận, Chúng Tôi sẽ gửi Xác Nhận Vận Chuyển tới Quý Khách. Trong trường hợp này, Hợp Đồng giữa Quý Khách và Chúng Tôi được xem là đã thiết lập.

4.2.2.    Trường hợp không chấp nhận, Chúng Tôi sẽ gửi Thông Báo thông báo cho Quý Khách. Trong trường hợp này, Đơn Đặt Hàng sẽ chấm dứt hiệu lực. Việc hoàn tiền cho bất kỳ khoản thanh toán nào Quý Khách đã thực hiện (nếu có) cho Đơn Đặt Hàng trên sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Điều Khoản và Điều Kiện này. 

4.3.    Chúng Tôi có quyền không chấp nhận Đơn Đặt Hàng do Quý Khách gửi vì bất kỳ lý do gì theo quyết định của Chúng Tôi. Ví dụ, Đơn Đặt Hàng được thực hiện cho một Sản Phẩm không có sẵn, hoặc Đơn Đặt Hàng mà Chúng Tôi tin rằng có thể dẫn đến vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện. Quyết định của Chúng Tôi đối với việc không chấp nhận hoặc hủy bỏ bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với Quý Khách.

4.4.    Trước khi Chúng Tôi gửi đi Xác Nhận Vận Chuyển, Quý Khách có thể thay đổi hoặc hủy bỏ Đơn Đặt Hàng đã gửi bằng cách liên hệ với Chúng Tôi qua chính Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba đã dùng để dẫn đến Website này. Quý Khách không thể thay đổi hoặc huỷ bỏ Đơn Đặt Hàng sau khi Chúng Tôi gửi Xác Nhận Vận Chuyển. Việc hoàn tiền cho bất kỳ khoản thanh toán nào Quý Khách đã thực hiện (nếu có) phát sinh từ việc thay đổi hoặc huỷ bỏ Đơn Đặt Hàng theo Điều này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Điều Khoản và Điều Kiện này.

5.    GIÁ VÀ THANH TOÁN

5.1.    Giá của Sản Phẩm đã bao gồm VAT, nhưng không bao gồm bất kỳ phí khác được áp dụng như phí vận chuyển, phí gói quà (sau đây gọi chung là “Phí Khác”). Bất kỳ khoản Phí Khác nào (nếu có) sẽ được hiển thị đầy đủ trên Đơn Đặt Hàng trước khi Quý Khách gửi đi. Phí giao hàng sẽ được tính cho bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào có giá trị (chưa bao gồm Phí Khác) dưới 1 triệu đồng.

5.2.    Quý Khách có thể thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng (Visa hoặc Mastercard) hoặc các phương thức thanh toán kỹ thuật số được chấp nhận khác bao gồm ngân hàng trực tuyến, Ví điện tử VNPay. Dịch vụ phát hàng thu tiền hộ (thanh toán COD) được chấp nhận khi Quý Khách đã cùng Chúng Tôi hoàn thành xác nhận Đơn Đặt Hàng theo Điều 4.1. Các bên thứ ba có thẩm quyền cung cấp phương tiện thanh toán có thể tham gia để hỗ trợ thanh toán trực tuyến và cung cấp các liên kết thanh toán đảm bảo an toàn.

Quý Khách xác nhận và đảm bảo rằng Quý Khách là chủ sở hữu, hoặc đã được chủ sở hữu cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán kỹ thuật số để thanh toán cho Đơn Đặt Hàng của Quý Khách. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ xác minh quyền sở hữu hoặc thẩm quyền của Quý Khách để sử dụng các tài khoản hoặc thẻ đó.

Tất cả các khoản thanh toán phải được xác minh và/hoặc cấp quyền bởi tổ chức phát hành thẻ và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số. Nếu tổ chức phát hành và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số không cho phép thanh toán của Quý Khách, Chúng Tôi sẽ không thể chấp nhận Đơn Đặt Hàng của Quý Khách hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào. 

Để bảo mật cho Quý Khách, tên và địa chỉ thanh toán của Quý Khách phải khớp với tên và địa chỉ của thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán. Chúng Tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào không phù hợp với các tiêu chí này.

5.3.    Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí hoặc số tiền nào khác có thể được ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số áp dụng xuất phát từ việc Chúng Tôi xử lý phương thức thanh toán đã chọn theo Đơn Đặt Hàng của Quý Khách.

6.    XỬ LÝ ĐƠN HÀNG VÀ GIAO HÀNG

6.1.    Đơn Hàng của Quý Khách sẽ chỉ được xử lý và/hoặc giao vào các Ngày Làm Việc.

6.2.    Mỗi Đơn Hàng chỉ có thể được giao đến một Địa Điểm Giao Hàng.

6.3.    Chúng Tôi xin lưu ý rằng, tuỳ từng thời điểm, có một số Địa Điểm Giao Hàng Chúng Tôi sẽ không thể giao hàng. Nếu trường hợp này xảy ra, Chúng Tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với Quý Khách để giao hàng đến một địa chỉ khác hoặc sắp xếp huỷ Đơn Đặt Hàng. 

6.4.    Việc giao hàng sẽ được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh của DHL (sau đây gọi là “Bên Vận Chuyển”). 

6.5.    Quý Khách sẽ được miễn phí giao hàng cho bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào từ 01 triệu đồng trở lên. Đối với các Đơn Đặt Hàng dưới 01 triệu đồng, phí giao hàng sẽ được tính phụ thuộc vào trọng lượng gói hàng, Địa Điểm Giao Hàng, và sẽ được hiển thị trên Đơn Đặt Hàng sau khi Quý Khách hoàn tất điền thông tin vào Đơn Đặt Hàng bao gồm thông tin về Địa Điểm Giao Hàng.

6.5.1.    Sau khi Sản Phẩm đã được giao cho Bên Vận Chuyển, mọi yêu cầu của Quý Khách về thay đổi về Địa Điểm Giao Hàng hoặc vấn đề khác liên quan đến việc giao hàng sẽ do Quý Khách tự mình liên hệ với Bên Vận Chuyển để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến các thay đổi trên (nếu có) sẽ do Quý Khách chịu. 

6.5.2.    Bất kỳ ngày hoặc lịch trình giao hàng dự kiến nào được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin vì thời gian giao hàng thực tế phụ thuộc vào tình trạng có sẵn, số lượng Đơn Hàng cần phải xử lý. Bên cạnh đó, khả năng của Bên Vận Chuyển nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Chúng Tôi. 

6.5.3.    Vì lý do an ninh, việc giao và nhận hàng chỉ diễn ra khi với sự có mặt của Bên Vận Chuyển và Quý Khách hoặc người khác (từ đủ 18 tuổi trở lên) được Quý Khách chỉ định nhận hàng thay (sau đây gọi là “Người Được Chỉ Định Nhận Hàng”). 

6.6.    Chữ ký của Quý Khách hoặc của Người Được Chỉ Định Nhận Hàng có thể được yêu cầu nhằm mục đích xác nhận việc giao và nhận hàng đã hoàn thành. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm xác minh danh tính của người ký.

6.7.    Nếu Quý Khách không nhận hàng từ Bên Vận Chuyển trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc sau lần giao hàng đầu tiên không thành công thì Chúng Tôi được toàn quyền huỷ bỏ Hợp Đồng sau khi gửi Thông Báo cho Quý Khách về việc huỷ bỏ này. Trong trường hợp này, Chúng Tôi sẽ hoàn tiền cho bất kỳ khoản phí nào Quý Khách đã thanh toán (nếu có) theo Điều 7 của Điều Khoản và Điều Kiện này.

7.    HOÀN TIỀN

7.1.    Quý Khách được hoàn tiền trong các trường hợp sau đây:

7.1.1.    Đơn Đặt Hàng không được chấp nhận theo Điều 4.2.2. Ngày Phát Sinh Sự Kiện Hoàn Tiền là ngày Chúng Tôi gửi Thông Báo thông báo về việc không chấp nhận Đơn Đặt Hàng.

7.1.2.    Quý Khách thay đổi hoặc huỷ bỏ Đơn Đặt Hàng theo Điều 4.4. Ngày Phát Sinh Sự Kiện Hoàn Tiền là ngày Chúng Tôi gửi Thông Báo xác nhận về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ Đơn Đặt Hàng.

7.1.3.    Hợp Đồng bị huỷ bỏ theo Điều 6.7. Ngày Phát Sinh Sự Kiện Hoàn Tiền là ngày Chúng Tôi gửi Thông Báo về việc huỷ bỏ Hợp Đồng.

7.1.4.    Các trường hợp khác theo Chính Sách Đổi Trả. Ngày Phát Sinh Sự Kiện Hoàn Tiền là ngày Chúng Tôi gửi Thông Báo xác nhận về việc hoàn tiền theo Chính Sách Đổi Trả.

7.2.    Trong mọi trường hợp, Chúng Tôi sẽ hoàn tiền cho bất kỳ khoản phí nào có liên quan mà Quý Khách đã thanh toán nếu Đơn Đặt Hàng hoặc Đơn Hàng đủ điều kiện hoàn tiền theo Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc Chính Sách Đổi Trả.

7.3.    Trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Sinh Sự Kiện Hoàn Tiền, Chúng Tôi sẽ thực hiện việc hoàn tiền thông qua ví điện tử VNPay. Theo chính sách của cổng thanh toán VNPay, thời gian tiền được ghi có vào tài khoản của Quý Khách có thể mất từ ba (03) đến tám (08) Ngày Làm Việc với thẻ nội địa, tối đa bốn mươi tám (48) Ngày Làm Việc cho thẻ quốc tế kể từ ngày Chúng Tôi thực hiện việc chuyển tiền.

8.    KHUYẾN MẠI

Thông qua Website hoặc Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba, Chúng Tôi có thể thực hiện khuyến mại dưới nhiều hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng) có thể tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc thay cho Điều Khoản Và Điều Kiện. Nếu Quý Khách chọn tham gia các hoạt động này, Quý Khách đồng ý rằng việc tham gia đó có thể phải tuân theo các điều khoản sử dụng, quy tắc và/hoặc chính sách bổ sung hoặc riêng biệt của hoạt động đó.

9.    TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

9.1.    Ngoại trừ trách nhiệm pháp lý của Chúng Tôi theo Điều 9.2, Quý Khách đồng ý rằng tổng trách nhiệm pháp lý của Chúng Tôi với Quý Khách phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện và/hoặc Hợp Đồng dù phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào, sẽ được giới hạn bằng với giá trị đã được Quý Khách thanh toán cho chính Sản Phẩm phát sinh khiếu nại. Bên cạnh đó, Quý Khách cũng đồng ý rằng Chúng Tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại mang tính chất đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và mang tính hệ quả, bất kỳ tổn thất nào không thể lường trước một cách hợp lý hoặc đối với bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm mất lợi nhuận, hợp đồng, thiện chí, cơ hội và các tổn thất tương tự khác).

9.2.    Bất kỳ giới hạn trách nhiệm pháp lý nào của Chúng Tôi theo Điều này không bao gồm hoặc nhằm giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào của Chúng Tôi đối với thương vong hoặc thương tật cá nhân do sự bất cẩn của Chúng Tôi, hoặc trách nhiệm của Chúng Tôi đối với việc trình bày sai sự thật, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác mà không được loại trừ theo quy định Pháp Luật.

9.3.    Không có nội dung nào tại Điều này hoặc điều khoản khác trong Điều Khoản Và Điều Kiện này ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của Quý Khách theo quy định của Pháp Luật.

9.4.    Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc Chúng Tôi không thực hiện Hợp Đồng xuất phát từ một Sự Kiện Bất Khả Kháng. Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Chúng Tôi sẽ thông báo cho Quý Khách trong vòng bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng. Việc thực hiện Hợp Đồng của Chúng Tôi sẽ tạm ngừng trong thời gian của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó. “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà Chúng Tôi không thể lường trước và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, bạo động, đình công, dịch bệnh hoặc bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài phạm vi kiểm soát của con người và các trường hợp khác do Pháp Luật quy định.

10.    NỀN TẢNG CỦA BÊN THỨ BA

Việc giao dịch trên Website phụ thuộc đáng kể vào tính năng tương tác do Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba cung cấp. Mặc dù Điều Khoản Và Điều Kiện của Chúng Tôi có thể cung cấp các hướng dẫn liên quan đến các tính năng tương tác có liên quan đến Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba đó, Chúng Tôi không có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba này. Điều Khoản Và Điều Kiện không áp dụng cho các công ty mà Chúng Tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cho hành động của những người mà Chúng Tôi không tuyển dụng hoặc quản lý. Quý Khách cũng nên kiểm tra các điều khoản sử dụng được đăng trên Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba.

Trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác, Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Nền Tảng Của Bên Thứ Ba nào. Các Liên Kết Ngoài xuất hiện trên Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba chỉ nhằm mục đích thuận tiện. Quý Khách tự chịu rủi ro khi sử dụng và truy cập Nền Tảng Của Bên Thứ Ba. Trừ trường hợp Pháp Luật có quy định khác, Chúng Tôi không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức việc kiểm tra hoặc đánh giá, và Chúng Tôi không đảm bảo việc cung cấp của bất kỳ Nền Tảng Của Bên Thứ Ba nào, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các hành động, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của các Nền Tảng Của Bên Thứ Ba đó, bao gồm nhưng không giới hạn, chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện của họ. Quý Khách nên xem xét cẩn thận các chính sách bảo mật và các điều khoản và điều kiện (nếu có) của tất cả các Nền Tảng Của Bên Thứ Ba mà Quý Khách truy cập. 

11.    NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ KHÁCH; BỒI THƯỜNG

11.1.     Bằng cách truy cập Website, bất kể có thông qua Nền Tảng Của Bên Thứ Ba hay không, Quý Khách đồng ý rằng Quý Khách sẽ tuân thủ Điều Khoản Và Điều Kiện và bất kỳ cảnh báo hoặc hướng dẫn nào được cung cấp cho Quý Khách. 

11.2.    Quý Khách đồng ý rằng khi truy cập Website và/hoặc sử dụng Nền Tảng Của Bên Thứ Ba, Quý Khách sẽ hành động theo Pháp Luật một cách thiện chí. 

11.3.    Quý Khách không được thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Website và/hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba và không được làm suy giảm tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Webstie và/hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba theo bất kỳ cách nào. 

11.4.    Không giới hạn tính tổng quát của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Và Điều Kiện, nếu Quý Khách vi phạm do cẩu thả hoặc cố ý đối với bất kỳ nghĩa vụ nào được nêu trong Điều Khoản Và Điều Kiện, Quý Khách sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả những mất mát và thiệt hại có thể gây ra cho Chúng Tôi và Các Bên Liên Quan.

11.5.    Quý Khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Chúng Tôi, Các Bên Liên Quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của Chúng Tôi (sau đây gọi là “Các Bên Được Bồi Thường”) không bị thiệt hại đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba phát sinh từ: (i) việc sử dụng của Quý Khách đối với Website, hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba, hoặc Thông Tin Sản Phẩm, hoặc Nội Dung Người Dùng, hoặc bất kỳ Sản Phẩm/dịch vụ nào của Chúng Tôi được mua bán trên Website và/hoặc Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba; (ii) hoặc việc Quý Khách vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện. Quý Khách cũng đồng ý bồi thường cho Các Bên Được Bồi Thường đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc Quý Khách sử dụng rô bốt phần mềm, nhện-spider, bọ tìm kiếm-crawler, hoặc các công cụ thu thập và trích xuất thông tin tương tự, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà có thể gây ra gánh nặng hoặc dung lượng bất hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Chúng Tôi.

12.    SỞ HỮU TRÍ TUỆ

12.1.    Thông Tin Sản Phẩm là tài sản trí tuệ của Chúng Tôi và/hoặc tài sản trí tuệ của Các Bên Liên Quan và được Pháp Luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trừ khi Pháp Luật có quy định khác, không ai được sử dụng, tái tạo, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập, sửa đổi hoặc khai thác theo cách khác, toàn bộ hoặc một phần Thông Tin Sản Phẩm, cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của Chúng Tôi.

12.2.    Chúng Tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và yêu cầu Người Dùng Website và/hoặc người dùng Nền Tảng Của Bên Thứ Ba điều tương tự. Trường hợp vi phạm quy định trên, Chúng Tôi có thể giới hạn Người Dùng truy cập một số tính năng hoặc các phần hoặc toàn bộ Website và/hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba.

13.    NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

13.1.    Khi công khai Nội Dung Người Dùng, Quý Khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ Nội Dung Người Dùng nào do Quý Khách đưa ra. Theo đây, Quý Khách cấp cho Chúng Tôi quyền vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể huỷ ngang, không hạn chế, không độc quyền, miễn phí quyền tác giả để sử dụng, sao chép, li xăng, li xăng thứ cấp, điều chỉnh, phân phối, hiển thị, trình diễn công khai, tái sản xuất, truyền tải, sửa đổi, chỉnh sửa và khai thác bằng cách khác Nội Dung Người Dùng đó trên toàn thế giới, trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị Sản Phẩm.

13.2.    Quý Khách tuyên bố và đảm bảo rằng Quý Khách sở hữu hoặc kiểm soát bằng cách khác các quyền đối với Nội Dung Người Dùng của Quý Khách. Quý Khách đồng ý không tham gia hoặc hỗ trợ hoặc khuyến khích người khác tham gia vào việc truyền tải, tải lên, đăng tải, gửi email, chia sẻ, phân phối, tái sản xuất hoặc cung cấp bằng cách khác Nội Dung Người Dùng mà (a) bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, vi phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mang tính thù địch hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc phản cảm theo cách khác; (b) theo Pháp Luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc uỷ thác, Quý Khách không có quyền cung cấp; (c) được Quý Khách biết là sai, gian lận, không chính xác hoặc gây hiểu lầm; (d) Quý Khách đã được bất kỳ bên thứ ba nào bồi thường hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ sự cân nhắc nào; hoặc (e) vi phạm bất kỳ sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

13.3.    Chúng Tôi không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc kiểm tra hoặc đánh giá Nội Dung Người Dùng, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với Nội Dung Người Dùng. Chúng Tôi không xác nhận hoặc kiểm soát Nội Dung Người Dùng được truyền tải hoặc đăng tải và do đó, Chúng Tôi không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung Người Dùng. Quý Khách hiểu rằng bằng cách sử dụng Website và/hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba, Quý Khách có thể tiếp xúc với Nội Dung Người Dùng mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc phản cảm đối với Quý Khách. Trong mọi trường hợp, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội Dung Người Dùng, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào mà Quý Khách phải gánh chịu do việc sử dụng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào được truyền tải, tải lên, đăng tải, gửi email hoặc được cung cấp bằng cách khác thông qua Website và/hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba. Theo đây, Quý Khách từ bỏ mọi quyền đối với bất kỳ khiếu nại nào chống lại Chúng Tôi đối với bất kỳ vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế nào đối với bất kỳ quyền sở hữu, quyền riêng tư và công khai, quyền nhân thân, và quyền được ghi công liên quan đến Nội Dung Người Dùng.

13.4.    Quý Khách đồng ý rằng Chúng Tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình để từ chối đăng tải hoặc xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào và Chúng Tôi có quyền thay đổi, cô đọng hoặc xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên hoặc bất kỳ quy định nào khác của Điều Khoản Và Điều Kiện, Chúng Tôi có quyền xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc phản cảm theo cách khác và Chúng Tôi có quyền từ chối bán Sản Phẩm/cung cấp dịch vụ và/hoặc chấm dứt tài khoản của Quý Khách trên Website (nếu có) mà không thông báo trước cho bất kỳ Người Dùng nào vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc vi phạm quyền của người khác.

13.5.    Nếu Quý Khách muốn xóa một số Nội Dung Người Dùng công khai, chẳng hạn như (các) bài đăng của Quý Khách, trên Website của Chúng Tôi hoặc liên quan đến các ứng dụng di động của Chúng Tôi (nếu có), vui lòng liên hệ với Chúng Tôi qua email tại macvn.socom@vn.estee.com và bao gồm thông tin sau trong yêu cầu xóa của Quý Khách: tên, tên người dùng/tên hiển thị (nếu có), địa chỉ email, lý do xóa bài đăng của Quý Khách, và (các) ngày đăng (các) bài đăng mà Quý Khách muốn xóa (nếu có). Chúng Tôi không thể xử lý yêu cầu xóa của Quý Khách nếu Quý Khách không thể cung cấp những thông tin đó cho Chúng Tôi. Vui lòng đợi tối đa [mười (10) Ngày Làm Việc] để xử lý yêu cầu xóa của Quý Khách. Chúng Tôi cũng lưu ý rằng không thể xóa hoàn toàn (các) bài đăng vì các trang web được lưu trong bộ nhớ cache có thể tiếp tục tồn tại.

14.    THÔNG BÁO VỀ VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

14.1.    Trường hợp Quý Khách tin rằng các tài liệu có quyền tác giả trên Website và/hoặc Nền Tảng Của Bên Thứ Ba đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm quyền tác giả, vui lòng gửi khiếu nại bằng email hoặc văn bản đến Chúng Tôi theo thông tin tại Điều 14.2 để thông báo vi phạm và cung cấp: (i) chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi quyền tác giả mà Quý Khách cho rằng bị vi phạm; (ii) xác định (các) tác phẩm có quyền tác giả mà Quý Khách cho rằng đã bị vi phạm; (iii) mô tả về tài liệu mà Quý Khách cho là vi phạm; (iv) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Quý Khách; (v) tuyên bố của Quý Khách rằng Quý Khách thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu đang bị khiếu nại là không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc Pháp Luật cho phép; và (vi) tuyên bố của Quý Khách rằng thông tin trên thông báo của Quý Khách là chính xác và Quý Khách là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả.

14.2.    Quý Khách gửi khiếu nại đến:

Online Operations Department

CÔNG TY TNHH ESTEE LAUDER (VIỆT NAM)

Royal Centre, số 235 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Email: macvn.socom@vn.estee.com

15.    ĐỒNG Ý NHẬN THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ

15.1.    Quý Khách đồng ý nhận Thông Báo từ Chúng Tôi bằng phương thức điện tử qua Ứng Dụng Của Bên Thứ Ba hoặc qua email. Để rút lại sự đồng ý nhận Thông Báo bằng phương thức điện tử, Quý Khách phải thông báo cho Chúng Tôi về việc Quý Khách rút lại sự đồng ý đó bằng cách gửi email cho Chúng Tôi theo địa chỉ macvn.socom@vn.estee.com.

15.2.    Xin lưu ý rằng sự đồng ý nhận Thông Báo này hoàn toàn tách biệt với bất kỳ sự lựa chọn nào mà Quý Khách có thể đưa ra liên quan đến việc nhận các thông tin tiếp thị. Lựa chọn của Quý Khách liên quan đến việc nhận các thông tin tiếp thị được quy định trong Chính Sách Bảo Mật của Chúng Tôi.

16.    LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

16.1.    Mọi nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng (bao gồm các nghĩa vụ phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng) được điều chỉnh bởi Pháp Luật Việt Nam.

16.2.    Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng sẽ được giải quyết tại toà án Việt Nam.

17.    NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

17.1.    Không có nội dung nào trong Hợp Đồng sẽ được hiểu là tạo ra bất kỳ quan hệ đại lý, quan hệ đối tác hoặc hình thức liên doanh nào khác giữa Quý Khách và Chúng Tôi.

17.2.    Việc Chúng Tôi không thực thi một quyền nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng sẽ không dẫn đến việc từ bỏ quyền đó. Quý Khách không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền của mình theo bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng. 

17.3.    Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng bị tuyên bố là vô hiệu, không hợp pháp, hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được coi là bị xoá bỏ khỏi Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

17.4.    Các tiêu đề trong Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng được sử dụng chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc theo dõi mà không ảnh hưởng tới nội dung Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Hợp Đồng.

17.5.    Tùy từng thời điểm, Chúng Tôi có quyền sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này bằng cách thay đổi chúng trên Website mà không cần thông báo trước, với điều kiện là các thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ giao dịch mua nào mà Quý Khách đã thực hiện trước khi việc thay đổi được thực hiện.

17.6.    Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Và Điều Kiện, vui lòng gửi email cho Chúng Tôi theo địa chỉ macvn.socom@vn.estee.com.