Chính sách bảo mật JO MALONE LONDON

JO MALONE LONDON Việt Nam - Chính sách Quyền riêng tư 

Ngày có hiệu lực: 01/10/2021 

Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam) (“chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”), công ty vận hành thương hiệu JO MALONE LONDON, tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư và coi trọng mối quan hệ mà chúng tôi có với bạn. Như được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này, dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định, và dự kiến bao gồm tất cả dữ liệu cho phép xác định một cá nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp (“Dữ liệu Cá nhân”). Chính sách Quyền riêng tư này mô tả các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc chuyển qua biên giới (“xử lý” hoặc “được xử lý”) về khách hàng của chúng tôi, cách chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân, người mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân, và các lựa chọn có sẵn cho khách hàng của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ tính bảo mật của thông tin và cách khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với chúng tôi về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Nhấp chuột vào một trong các liên kết dưới đây để đến mục được đề cập:

• DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP 

• DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP 

• CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN 

• DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG 

 • CÔNG NGHỆ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG 
  • COOKIES, NHẬT KÝ MÁY CHỦ WEB VÀ ĐÈN HIỆU WEB 
  • DỊCH VỤ PHÂN TÍCH WEB CỦA BÊN THỨ BA 
 • QUẢNG CÁO HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

• CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG 

• THÔNG BÁO ĐẨY VÀ CẬP NHẬT VÀ CẢNH BÁO TRONG ỨNG DỤNG 

• DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI CHIA SẺ 

• QUYỀN VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN 

• CHUYỂN DỮ LIỆU 

• CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

• LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC 

• CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI 

• LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

• SỰ KHÁC BIỆT 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP 

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân này khi bạn cung cấp trên hoặc qua trang web của chúng tôi, thông qua hoặc khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng các trang mạng xã hội/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan của chúng hoặc các ứng dụng di động tương ứng, ví dụ: Facebook, Instagram), khi bạn tải xuống (thông qua Apple iOS, Android hoặc các hệ điều hành khác) một trong các ứng dụng di động của chúng tôi về (và/hoặc sử dụng các ứng dụng đó trên) thiết bị di động của bạn, khi bạn ghé thăm một trong các cửa hàng của chúng tôi hoặc tham dự các sự kiện, khi bạn tham gia bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi hoặc đăng ký bất kỳ chương trình thành viên nào của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi có sẵn để bán tại nhiều cửa hàng bách hóa. Trừ khi được chỉ rõ tại thời điểm bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình, mọi thông tin cá nhân được thu thập trong các cửa hàng bách hóa này sẽ không được cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này không hướng tới bất kỳ việc thu thập dữ liệu nào của các đối tác bán lẻ của chúng tôi. Khi bạn truy cập trang web này, các trang mạng xã hội/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan của chúng hoặc các ứng dụng di động tương ứng) hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng của một trong các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhất định về thiết bị hoặc việc sử dụng của bạn bằng các phương tiện tự động hoặc bằng cách sử dụng các công nghệ như cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web). 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP 

Bạn có thể chọn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi theo một số cách, chẳng hạn như khi bạn tham gia vào một ưu đãi hoặc khuyến mãi, hoặc khi bạn mua hàng, tại bất kỳ quầy nào của chúng tôi trong các cửa hàng bách hóa, cửa hàng của chúng tôi hoặc trên trang web của chúng tôi, thông qua các trang mạng xã hội/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan của chúng hoặc các ứng dụng di động tương ứng) hoặc thông qua một trong các ứng dụng di động của chúng tôi. Các loại Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, nếu có, bao gồm: 

• Thông tin liên lạc (chẳng hạn như tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, và số điện thoại di động hoặc các số điện thoại khác, nhà cung cấp dịch vụ di động); 

• Tuổi và ngày sinh; 

• Dân tộc, giới tính, ngôn ngữ ưa thích; 

• Tên người dùng và mật khẩu; 

• Thông tin thanh toán (chẳng hạn như số thẻ thanh toán, ngày hết hạn, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán của bạn); 

• Lịch sử mua hàng; 

• Sở thích về sản phẩm và sở thích về kênh truyền thông; 

• Các đặc điểm thể chất của bạn và các mối quan tâm về chăm sóc da và/hoặc chế độ chăm sóc da, loại da, tình trạng da (nhạy cảm hoặc dị ứng) và các loại thuốc cho các tình trạng này có thể được coi là Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành; 

• Thông tin liên hệ của bạn bè hoặc những người khác mà bạn muốn chúng tôi liên hệ (trong trường hợp bạn đã được sự đồng ý cần thiết của những cá nhân đó để chúng tôi sử dụng); 

• Nội dung bạn cung cấp (chẳng hạn như ảnh, video, đánh giá, bài viết, trả lời khảo sát và bình luận); 

• Thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập các trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc sử dụng một trong các ứng dụng mạng xã hội hoặc di động của chúng tôi (chẳng hạn như tên, ảnh hồ sơ, lượt thích, vị trí, danh sách bạn bè và các thông tin khác được mô tả trên trang đăng ký tài khoản mạng hoặc ứng dụng mạng xã hội hoặc chi tiết vị trí địa lý của bạn khi sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi); 

• Số nhận dạng tài khoản chương trình thành viên hoặc chương trình khách hàng thân thiết của bạn; 

• Dữ liệu cá nhân khác của bạn có thể có được từ việc đối chiếu dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo chính sách này cho chúng tôi với những dữ liệu do bên thứ hai hoặc thứ ba nắm giữ tại các kênh/thương hiệu/quốc gia. 

Bạn có thể biết rằng một số loại Dữ liệu Cá nhân được liệt kê ở trên, chẳng hạn như thông tin thẻ thanh toán, đặc điểm thể chất và các mối quan tâm về chăm sóc da và/hoặc chế độ chăm sóc da, loại da, tình trạng da (nhạy cảm hoặc dị ứng) và các loại thuốc cho các tình trạng này, chi tiết vị trí địa lý của bạn khi sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, v.v. có thể được coi là nhạy cảm theo luật pháp trong nước. Bạn tự nguyện cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình cho chúng tôi, nhưng tất cả hoặc một số dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi như được nêu ở đây có thể không có sẵn cho bạn nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình như đã nêu ở trên. 

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN 

Chúng tôi và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi được phép hoặc được yêu cầu theo luật áp dụng, cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Gửi cho bạn các tài liệu quảng cáo hoặc các thông tin khác; 

• Cung cấp thông tin và dịch vụ được yêu cầu cho bạn; 

• Liên hệ với bạn để theo dõi hoặc xác nhận đơn đặt hàng, cuộc hẹn của bạn (bao gồm bất kỳ lịch hẹn trực tuyến/ảo nào), trả hàng, hoặc hoàn tiền, qua email, liên lạc SMS hoặc các kênh thông tin khác; 

• Gửi cho bạn các thông tin phi tiếp thị khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn; 

• Xử lý các giao dịch thanh toán và/hoặc giao dịch thẻ quà tặng của bạn; 

• Tạo và quản lý tài khoản của bạn, bao gồm quyền truy cập vào lịch sử mua hàng trực tuyến và tại cửa hàng của bạn; 

• Hỗ trợ lựa chọn và bổ sung sản phẩm, bao gồm thông qua cơ sở dữ liệu đăng ký khách hàng của chúng tôi; 

• Quản lý danh sách thành viên và danh sách chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, nếu có; 

• Trả lời các câu hỏi của bạn; 

• Điều chỉnh quảng cáo trên trang web, các nền tảng mạng xã hội và các địa điểm khác của chúng tôi để phù hợp với sở thích và lịch sử của bạn với chúng tôi; 

• Liên lạc với bạn về, và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện đặc biệt, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, các chương trình (chẳng hạn như chương trình khách hàng thân thiết, nếu có), khảo sát và các ưu đãi khác; 

• Vận hành và giao tiếp với bạn về mạng xã hội hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi; 

• Vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới nhằm nâng cao và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; quản lý thông tin trao đổi của chúng tôi; phân tích sản phẩm của chúng tôi; thực hiện các nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và các chương trình quản lý quan hệ khách hàng; và thực hiện các chức năng kế toán, kiểm toán và chức năng nội bộ khác); 

• Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách của chúng tôi; 

• Để tránh trùng lặp và đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn và/hoặc để cung cấp trải nghiệm người dùng phù hợp hơn, định kỳ làm sạch dữ liệu, đối chiếu hoặc hợp nhất dữ liệu của bạn với dữ liệu thu được từ các kênh/thương hiệu/quốc gia khác, cả trong nội bộ hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin theo những cách khác mà chúng tôi cung cấp thông báo cụ thể tại thời điểm thu thập. 

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp để cung cấp hoặc quảng cáo về tính khả dụng của hàng hóa và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích đó trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn đối với mục đích sử dụng của chúng tôi. 

Tất cả các loại Dữ liệu Cá nhân được liệt kê trong phần “DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP” ở trên có thể được chúng tôi sử dụng trong hoạt động tiếp thị trực tiếp nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho chúng tôi và bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng đó bằng văn bản hoặc dưới hình thức điện tử. Chúng tôi không thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của bạn một cách hợp pháp theo luật hiện hành. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể tiếp thị trực tiếp các loại hàng hóa và dịch vụ sau cho bạn bằng việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn: 

• Sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da; 

• Sản phẩm chăm sóc tóc và tạo kiểu tóc; 

• Thuốc nhuộm tóc; 

• Sản phẩm trang điểm; 

• Nước hoa, dầu thơm, hương liệu, chất khử mùi, hương thơm và nến dùng trong nhà; 

• Dầu gội, dầu xả và sữa rửa mặt; 

• Trà và túi trà; 

• Các sự kiện đặc biệt, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, các chương trình và khảo sát; và 

• Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do chúng tôi cung cấp. 

Thông tin tiếp thị trực tiếp có thể được gửi đến bạn qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như qua điện thoại, bưu điện, email, SMS, thông qua ứng dụng di động, ứng dụng trực tuyến, nền tảng truyền thông xã hội và các phương tiện trực tuyến khác. 

Chúng tôi, Công ty TNHH Estee Lauder (Việt Nam), là công ty điều hành của JO MALONE LONDON tại Việt Nam, là công ty liên kết của Estee Lauder Companies (“ELC”) - một công ty hàng đầu thế giới chuyên về sắc đẹp cao cấp và là chủ sở hữu của một số của các thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp, nước hoa như Estee Lauder, Bobbi Brown, Clinique, Jo Malone London, La Mer, M.A.C, Origins, v.v. Vui lòng truy cập https://www.elcompanies.com/en/our-brands để biết thêm chi tiết về công ty và các thương hiệu của chúng tôi. Để chia sẻ với bạn nhiều hơn về các mẹo làm đẹp và thông tin đa thương hiệu của chúng tôi thông qua kết nối của chúng tôi với bạn, khi bạn đăng ký tài khoản hoặc chương trình với chúng tôi (ví dụ: tài khoản thành viên, chương trình khách hàng thân thiết, v.v.) hoặc khi bạn nhận dịch vụ từ chúng tôi , ngoài bất kỳ tương tác nào mà bạn có thể có với thương hiệu mà bạn có liên hệ ban đầu, bạn có thể được mời đăng ký các tài liệu tiếp thị về nhiều thương hiệu liền kề của chúng tôi do toàn bộ nhóm công ty của chúng tôi cung cấp. Khi được sự đồng ý của bạn, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp dưới dạng biểu mẫu, hoặc dữ liệu cá nhân bạn cung cấp tại thời điểm bạn đồng ý với đăng ký nói trên, sẽ đồng thời được chúng tôi sử dụng cho mục đích tiếp thị. Việc xử lý bất kỳ vấn đề chuyển dữ liệu nào liên quan theo đoạn này sẽ vẫn nhất quán với những gì được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư này. 

Trừ khi có quy định khác theo luật hiện hành, nếu bạn dưới tuổi thành niên, chúng tôi cần có sự đồng ý của cả bạn và cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của bạn. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ liệu Cá nhân của người chưa thành niên. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong hoạt động tiếp thị trực tiếp, bạn có thể chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thực hiện theo các quy trình được nêu trong phần “QUYỀN VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN” bên dưới. Chúng tôi phải ngừng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong hoạt động tiếp thị trực tiếp nếu bạn yêu cầu, mà không tính phí cho bạn. 

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân do bạn cung cấp để tiếp thị trực tiếp theo Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Quảng cáo 2012 và các luật hiện hành khác trong nước. Các tài liệu tiếp thị trực tiếp của chúng tôi có thể ở nhiều dạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thư tiếp thị, email và tin nhắn văn bản, chi tiết của chúng được trình bày trong các phần phụ sau. 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG 

Khi bạn truy cập trang web này hoặc nhấp vào quảng cáo trực tuyến của chúng tôi (bao gồm quảng cáo của chúng tôi trên các trang web của bên thứ ba), ghé thăm các trang mạng xã hội/mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng liên quan của chúng hoặc các ứng dụng di động tương ứng) hoặc tải xuống và/hoặc sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập thông tin nhất định về việc sử dụng hoặc của bạn bằng các phương tiện tự động hoặc bằng cách sử dụng các công nghệ như cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, số nhận dạng thiết bị duy nhất của bạn (hoặc số nhận dạng thiết bị khác) và/hoặc dữ liệu vị trí địa lý để cung cấp cho bạn một số tính năng hoặc chức năng nhất định trong ứng dụng di động đó. Như được trình bày chi tiết hơn bên dưới, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thói quen sử dụng và duyệt web của bạn bằng việc sử dụng nhiều công nghệ dựa trên web khác nhau. 

Để thuận tiện cho bạn, các ứng dụng di động của chúng tôi cũng có thể bao gồm chức năng cho phép bạn duy trì trạng thái đăng nhập vào ứng dụng để bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi lần bạn muốn truy cập ứng dụng. NẾU BẠN CHỌN DUY TRÌ TRẠNG THÁI ĐĂNG NHẬP, BẠN NÊN Ý THỨC RẰNG BẤT CỨ AI CÓ THỂ TRUY CẬP VÀO THIẾT BỊ DI ĐỘNG CỦA BẠN SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP VÀ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN DI ĐỘNG CỦA BẠN VÀ CÓ THỂ CÓ THỂ THỰC HIỆN MUA HÀNG QUA TÀI KHOẢN CỦA BẠN. Vì lý do đó, nếu bạn chọn duy trì đăng nhập vào ứng dụng trên thiết bị di động của mình, chúng tôi thực sự khuyến nghị bạn nên bật tính năng bảo mật Khóa Mật mã trên thiết bị di động của mình để bảo vệ chống lại việc truy cập và sử dụng trái phép thiết bị di động cũng như tài khoản của bạn trong ứng dụng. 

Công nghệ chúng tôi sử dụng 

Cookies, Nhật ký Máy chủ Web, Đèn hiệu Web và các Công nghệ vị trí địa lý 

• Cookies: “Cookies” là các mẩu thông tin nhỏ hoặc tệp văn bản nhỏ mà các trang web gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính dưới dạng thẻ nhận dạng máy tính của bạn. Cookies ghi nhớ thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web để làm cho việc truy cập vào trang web của chúng tôi thú vị và có giá trị hơn đối với bạn bằng cách cung cấp trải nghiệm tùy chỉnh và nhận ra sở thích của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Trình duyệt của bạn có thể cho bạn biết cách được thông báo khi bạn nhận được một số loại cookies nhất định và cách hạn chế hoặc vô hiệu hóa một số cookies nhất định. Nếu bạn đã chọn tắt cookies trên trình duyệt của mình, một số chức năng của trang web của chúng tôi có thể bị mất. Để chỉnh sửa cài đặt cookies của bạn, hãy nhấp vào đây: Thiết lập Cookie. 

• Flash cookies: “Flash cookies” (còn được gọi là Đối tượng chia sẻ cục bộ hoặc “LSO”) là các tệp dữ liệu tương tự như cookie, ngoại trừ việc chúng có thể lưu trữ dữ liệu phức tạp hơn. Flash cookies được sử dụng để ghi nhớ các cài đặt, tùy chọn và cách sử dụng, đặc biệt cho video, trò chơi tương tác và các dịch vụ tương tự khác. 

• Nhật ký máy chủ web: Nhật ký máy chủ web là các bản ghi hoạt động do máy tính tạo ra để cung cấp các trang web bạn yêu cầu đến trình duyệt của mình. Ví dụ: nhật ký máy chủ web có thể ghi lại cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập hoặc liên kết bạn đã nhấp để đưa trang web đến cho bạn. Nhật ký máy chủ web cũng có thể ghi lại thông tin về trình duyệt của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Internet, loại hệ điều hành, loại trình duyệt, tên miền, cookies do máy chủ đặt trên trình duyệt của bạn, ngôn ngữ hệ thống của bạn sử dụng cũng như quốc gia và múi giờ nơi thiết bị của bạn được đặt. 

• Đèn hiệu Web (Web beacons), pixels trong suốt, hoặc thẻ pixel: Để kiểm soát máy chủ web nào thu thập thông tin này, chúng tôi có thể đặt các thẻ trên các trang web của chúng tôi được gọi là “đèn hiệu web”. “Đèn hiệu web” là các chỉ dẫn trên máy tính liên kết các trang web với các máy chủ web cụ thể và cookie của chúng. Chúng là những hình ảnh đồ họa nhỏ trên trang web hoặc trong e-mail có thể được sử dụng cho những việc như ghi lại các trang và quảng cáo được người dùng nhấp vào hoặc theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị qua e-mail. 

• Công nghệ vị trí địa lý: Công nghệ vị trí địa lý đề cập đến các công nghệ cho phép chúng tôi xác định vị trí của bạn. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin vị trí trên trang web của chúng tôi theo cách thủ công hoặc cho phép thiết bị di động của bạn gửi thông tin vị trí chính xác cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin vị trí chung từ trình duyệt web của bạn. 

Dịch vụ phân tích web của bên thứ ba 

Chúng tôi có thể sử dụng Dịch vụ phân tích web của bên thứ ba trên trang web này, các trang mạng xã hội/ mạng xã hội của chúng tôi (hoặc các nền tảng có liên quan của chúng hoặc các ứng dụng di động tương ứng), hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ của Adobe Site Catalyst và/hoặc Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý các dịch vụ này sử dụng các công nghệ như cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web để giúp chúng tôi phân tích cách khách truy cập sử dụng trang web. Thông tin được thu thập thông qua các phương tiện này (bao gồm cả địa chỉ IP) được tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ này, những người sử dụng thông tin để đánh giá việc sử dụng trang web. Bạn có thể vô hiệu hóa khả năng của các dịch vụ phân tích này để phân tích các hoạt động duyệt web của bạn trên trang web này. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ phân tích trang web và thực hiện lựa chọn của bạn đối với việc thu thập thông tin của họ trên trang web này: 

Đối với Adobe Site Catalyst, vui lòng nhấp vào đây: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 

Để tắt Google Analytics, vui lòng tải xuống tiện ích bổ sung của trình duyệt để hủy kích hoạt Google Analytics do Google cung cấp tại http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và Google Analytics, vui lòng tham khảo tổng quan về Google Analytics do Google cung cấp tại: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

Chúng tôi đã triển khai một số Tính năng Quảng cáo của Google Analytics nhất định (Google Analytics Demographics và Interest Reporting). Bạn có thể chọn không tham gia các Tính năng Quảng cáo của Google Analytics thông qua cài đặt Quảng cáo của Google hoặc bằng cách truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi Google Analytics Demographics và Interest Reporting của Google Analytics như được mô tả trong “CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN”. 

Để tắt cookies của nhà cung cấp dịch vụ phân tích trang web bên thứ ba khác, một số trình duyệt cho biết thời điểm gửi cookie và cho phép bạn từ chối cookies theo từng trường hợp. Bạn cũng có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình. 

Quảng cáo hướng đối tượng 

Chúng tôi cũng có thể ký hợp đồng với các mạng quảng cáo của bên thứ ba thu thập địa chỉ IP và các thông tin khác thông qua việc sử dụng cookies, nhật ký máy chủ web và đèn hiệu web trên các trang web và email của chúng tôi; trên các trang web và email của bên thứ ba; và trên quảng cáo của chúng tôi được đặt trên các trang web của bên thứ ba. Họ sử dụng thông tin này để cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn (bao gồm cả cho các công ty không liên kết với chúng tôi). Bạn có thể thấy những quảng cáo này trên các trang web khác. Quá trình này cũng giúp chúng tôi quản lý và theo dõi hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các mạng quảng cáo và chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, hãy truy cập trang web của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số tại www.aboutads.info/choices hoặc Sáng kiến Quảng cáo Mạng tại www.networkadvertising.org/choices. 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nền tảng của bên thứ ba, bao gồm các nền tảng được vận hành bởi các mạng xã hội, chẳng hạn như Google, Facebook, Pinterest, WeChat, LINE, Kakao, v.v., để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích. Chúng tôi có thể chuyển đổi địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin khác của bạn thành một giá trị duy nhất mà các bên thứ ba đó có thể đối chiếu với người dùng trên nền tảng của họ hoặc với dữ liệu khác mà họ có thể đã thu thập từ bạn. Sự đối chiếu dữ liệu này cho phép truyền tải quảng cáo dựa trên sở thích trên các nền tảng đó. Để chọn không nhận các quảng cáo này, bạn phải thay đổi tùy chọn quảng cáo của mình trên các nền tảng của bên thứ ba đó. Các nền tảng này có thể có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ, mà chúng tôi thực sự khuyến nghị bạn nên rà soát. 

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP BẰNG PHƯƠNG TIỆN TỰ ĐỘNG 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua các phương tiện tự động trên trang web này, cho các mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và quản trị hệ thống, chẳng hạn như để xác định xem bạn đã ghé thăm chúng tôi trước đây hay mới lần đầu đầu truy cập trang web, để điều chỉnh quảng cáo hiển thị cho bạn trên trang web của chúng tôi và ở những nơi khác phù hợp với sở thích và lịch sử của bạn với chúng tôi cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, chính sách và thủ tục của chúng tôi, bao gồm cả việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành liên quan và việc thực thi CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin theo những cách khác mà thông báo cụ thể được cung cấp tại thời điểm thu thập. 

THÔNG BÁO ĐẨY VÀ CẬP NHẬT VÀ CẢNH BÁO TRONG ỨNG DỤNG 

Khi bạn tải xuống một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn nhận thông báo đẩy (push notifications) từ chúng tôi trên thiết bị di động của bạn liên quan đến ứng dụng di động đó. Các thông báo đẩy này có thể bao gồm các thông tin quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Sau khi tải xuống ứng dụng di động thích hợp, bạn có thể chọn không nhận thông báo đẩy bằng cách điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động của mình. Việc chọn không nhận thông báo đẩy sẽ không ảnh hưởng đến các thông tin khác mà bạn nhận được từ chúng tôi, chẳng hạn như thông báo qua email. Bạn cũng có thể nhận được cảnh báo và cập nhật trong các ứng dụng di động của chúng tôi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc tài khoản của bạn với chúng tôi. Để chọn không nhận các cảnh báo và cập nhật này, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng di động hiện hành khỏi thiết bị di động của mình. 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI CHIA SẺ 

Chúng tôi không cho thuê, hoặc bán, hoặc theo cách khác (ngoại trừ được mô tả ở đây) tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn, để cho phép các bên thứ ba đó tiếp thị trực tiếp cho bạn. Nhưng khi có thể được yêu cầu để thực hiện các mục đích đã đề cập trong các phần trước, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với: 

• các công ty liên kết của chúng tôi (bao gồm các thương hiệu khác nhau do chúng tôi và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi sở hữu hiện tại hoặc trong tương lai trong phạm vi các công ty của Estee Lauder Companies cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc mục đích khác như được nêu rõ trong thông báo được cung cấp tại thời điểm thu thập). Để biết danh sách các công ty liên kết của chúng tôi, vui lòng xem https://www.elcompanies.com/en/news-and-media/contact-us; 

• các nhà cung cấp dịch vụ, bên được chuyển quyền và/hoặc đối tác liên doanh có thể ở nước ngoài (bao gồm Singapore, Hàn Quốc và Vương quốc Anh) và họ có thể thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và gửi cho bạn tiếp thị trực tiếp liên quan đến Hàng hóa và Dịch vụ. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ này bao gồm các pháp nhân xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, thực hiện đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ lưu trữ web, quảng cáo và tiếp thị; 

• các bên thứ ba khác thông qua mạng xã hội, widget và plug-in. Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào được cung cấp cho bạn trên trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba, điều đó có thể dẫn đến việc thông tin được thu thập hoặc chia sẻ giữa chúng tôi và bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tính năng “Thích” của Facebook, Facebook có thể xác nhận rằng bạn đã “thích” chúng tôi và có thể đăng thông tin đó lên Facebook. Ngoài ra, một số ứng dụng Facebook của chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bạn thu thập được thông qua các ứng dụng đó với bạn bè trên Facebook của bạn hoặc những người dùng Facebook khác. 

Trong trường hợp chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để thực hiện các mục đích đã đề cập ở trên thay mặt cho chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên đó áp dụng thực hành quyền riêng tư với việc xử lý dữ liệu cá nhân ở cấp độ tương đương hoặc thậm chí nghiêm ngặt hơn. Một số loại Dữ liệu Cá nhân được liệt kê ở trên có thể được coi là nhạy cảm và pháp luật trong nước có thể quy định hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Chúng tôi có thể không thể cung cấp một số dịch vụ hoặc lợi ích nhất định cho bạn nếu bạn không đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu của mình. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ và/hoặc chuyển qua biên giới Dữ liệu Cá nhân của bạn (i) nếu chúng tôi buộc phải làm như vậy theo quy định của pháp luật hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như vì an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng (ii) cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác, hoặc (iii) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính, hoặc (iv) liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc trên thực tế. 

Chúng tôi cũng có quyền chuyển Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển giao tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi. Nếu việc mua bán hoặc chuyển giao như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hướng bên được chuyển giao tới việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi theo cách phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Sau khi bán hoặc chuyển giao như vậy, bạn có thể liên hệ với pháp nhân mà chúng tôi đã chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn khi có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin đó. 

QUYỀN VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN 

Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn nhất định liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, chẳng hạn như cách chúng tôi sử dụng thông tin và cách chúng tôi thông tin tới bạn. Để cập nhật tùy chọn của bạn, yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc gửi một yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy trình bên dưới. 

Hủy đăng ký nhận email 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin tiếp thị qua email bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong các email tiếp thị mà bạn nhận được từ chúng tôi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như đã nêu trong mục “VỀ CHÚNG TÔI”. Bạn cũng có thể chọn không nhận email tiếp thị từ JO MALONE LONDON Việt Nam bằng cách gửi yêu cầu không tham gia tới elvn.socom@vn.estee.com 

Hủy đăng ký nhận thư bưu chính 

Bạn có thể yêu cầu JO MALONE LONDON Việt Nam ngừng gửi thông tin tiếp thị cho bạn qua đường bưu điện bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn có thể kèm theo thư quảng cáo của chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn các thư quảng cáo bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới. 

Hủy đăng ký nhận tin nhắn văn bản 

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không gửi tin nhắn văn bản cho bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ ra bên dưới, hoặc gọi đến số điện thoại hoặc gửi tin nhắn văn bản hủy đăng ký theo phần cuối tin nhắn văn bản mà chúng tôi gửi cho bạn. 

Hủy đăng ký ứng dụng mạng xã hội 

Để gỡ bỏ hoặc xóa các ứng dụng truyền thông xã hội của chúng tôi khỏi tài khoản mạng xã hội của bạn, hãy làm theo hướng dẫn từ mạng xã hội. 

Đối với Facebook: vui lòng xem hướng dẫn được cung cấp bởi Facebook Help Center. 

Thông tin Vị trí Địa lý 

Khi bạn sử dụng một trong các ứng dụng di động của chúng tôi, bạn có thể được hỏi về vị trí địa lý của mình thông qua ứng dụng di động đó. Bạn có thể chọn không chia sẻ chi tiết vị trí địa lý của mình bằng cách điều chỉnh cài đặt dịch vụ vị trí của thiết bị di động của bạn. Để từ chối chia sẻ chi tiết vị trí địa lý của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trên thiết bị di động của bạn về cách thay đổi cài đặt liên quan; nếu không, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn. 

Rút lại sự đồng ý 

Trừ khi có bất kỳ hạn chế nào đối với việc rút lại sự đồng ý theo luật hiện hành, bạn có thể rút lại bất kỳ sự đồng ý nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây hoặc phản đối bất kỳ lúc nào trên cơ sở hợp pháp, đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ áp dụng các tùy chọn của bạn trong tương lai. Trong một số trường hợp, rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ có nghĩa là bạn không thể hưởng lợi từ một số sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. 

Rà soát, cập nhật và sửa đổi Dữ liệu Cá nhân 

Chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trên. Theo luật hiện hành, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập và/hoặc nhận thông tin chi tiết về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, sao chép hoặc yêu cầu chuyển giao, cập nhật và sửa đổi những điểm không chính xác trong dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu chặn, xóa, hủy bỏ hoặc làm ẩn danh Dữ liệu Cá nhân, hoặc hạn chế và/hoặc phản đối một số hoạt động mà chúng tôi thực hiện liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn, nếu thích hợp. Quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân có thể bị hạn chế trong một số trường hợp bởi các yêu cầu của luật pháp trong nước. Chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc sửa chữa. Bạn có thể yêu cầu thực hiện các quyền đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến envn.socom@vn.estee.com tới cán bộ phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Trong phạm vi các quyền bạn có sẵn theo luật hiện hành đó và yêu cầu của bạn tuân theo các yêu cầu luật định, chúng tôi sẽ hiệu lực hóa đối với các quyền của bạn theo yêu cầu của pháp luật. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền theo luật hiện hành. 

CHUYỂN DỮ LIỆU 

Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn đến các thị trường/quốc gia khác với thị trường/quốc gia mà thông tin được thu thập ban đầu và Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được xử lý và lưu trữ bên ngoài thị trường/quốc gia cư trú của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng thị trường/quốc gia đích có thể có hoặc không có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu đầy đủ. Các thị trường/quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như thị trường/quốc gia mà bạn đã cung cấp thông tin ban đầu. Khi chúng tôi chuyển thông tin của bạn sang các thị trường/quốc gia khác, chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. 

CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp chống lại sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ, chuyển giao hoặc sử dụng vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể cam kết rằng thông tin về bạn sẽ vẫn an toàn trong mọi trường hợp, bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn trong quá trình truyền cho chúng tôi hoặc bảo mật dữ liệu trên thiết bị di động của bạn. 

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC 

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp liên kết các trang web khác để bạn tiện theo dõi và thông tin. Các trang web này có thể hoạt động độc lập với chúng tôi. Các trang web được liên kết có thể có các thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của riêng họ, mà chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại nếu bạn truy cập bất kỳ trang web được liên kết nào. Trong phạm vi bất kỳ trang web được liên kết nào mà bạn truy cập không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web, bất kỳ việc sử dụng trang web nào hoặc thực hành quyền riêng tư của trang web. 

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI 

Chính sách Quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước cho bạn để phản ánh những thay đổi trong thực hành bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo nổi bật trên trang web của mình để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi và cho biết ở đầu Chính sách thời điểm được cập nhật gần nhất. 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Quyền riêng tư này, hoặc nếu bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin chúng tôi có về bạn hoặc sở thích của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại elvn.socom@vn.estee.com 

SỰ KHÁC BIỆT 

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh của Chính sách Quyền riêng tư này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.   

JO MALONE LONDON Vietnam Privacy Policy 

Effective Date: 1st Oct 2021 

Estee Lauder (Vietnam) LLC (“we”, “us”, or “our”), operator of JO MALONE LONDON, respect your concerns about privacy and value the relationship we have with you. As used in this Privacy Policy, personal data means any information relating to an identified or identifiable individual, and is intended to include all data which enables the identification of an individual, whether directly or indirectly (“Personal Data”). This Privacy Policy describes the types of Personal Data we collect, use, disclose, and/or transfer cross-border (“process” or “processed”) about our customers, how we may process the Personal Data, with whom we share it, and the choices available to our customers regarding our use of the information. We also describe the measures we take to protect the security of the information and how our customers can contact us about our privacy practices. 

Click on one of the links below to jump to the listed section: 

• PERSONAL DATA WE COLLECT 

• PERSONAL DATA YOU PROVIDE 

• HOW WE USE PERSONAL DATA 

• PERSONAL DATA WE COLLECT BY AUTOMATED MEANS 

 • TECHNOLOGIES WE USE 
  • COOKIES, WEB SERVER LOGS AND WEB BEACONS 
  • THIRD PARTY WEB ANALYTICS SERVICES 
 • TARGETED ADVERTISING 

• HOW WE USE PERSONAL DATA COLLECTED BY AUTOMATED MEANS 

• PUSH NOTIFICATIONS AND IN-APP ALERTS AND UPDATES 

• PERSONAL DATA WE SHARE 

• YOUR RIGHTS AND CHOICES 

• DATA TRANSFERS 

• HOW WE PROTECT PERSONAL DATA 

• LINKS TO OTHER WEBSITES 

• UPDATES TO OUR PRIVACY POLICY 

• HOW TO CONTACT US 

• DISCREPANCIES 

PERSONAL DATA WE COLLECT 

We may obtain Personal Data about you from various sources. We may collect this Personal Data when you provide it on or via our website, via or when you access and/or use our social media/ social networking pages (or their relevant platforms or corresponding mobile applications, e.g. Facebook, Instagram), when you download (via Apple iOS, Android or other operating systems) one of our mobile applications onto (and/or use such applications in) your mobile device, when you visit one of our stores or attend events, when you join any of our loyalty program or apply for any membership program of ours. Our products are available for sale in many department stores. Unless otherwise indicated at the time that you provide your Personal Data, any Personal Data collected in these department stores is not provided to us. This Privacy Policy does not address any data collection by our retail partners. When you visit this site, our social media/ social networking pages (or their relevant platforms or corresponding mobile applications), or when you use the services or features of one of our mobile applications or via our website, we may also collect certain information about your device or usage by automated means or by using technologies such as cookies, web server logs and web beacons). 

PERSONAL DATA YOU PROVIDE 

You may choose to provide Personal Data to us in a number of ways, such as when you participate in an offer or promotion, or when you make a purchase, at any of our counters in department stores, our stores or on our site, via our social media/social networking pages (or their relevant platforms or corresponding mobile applications) or through one of our mobile applications. The types of Personal Data you may provide to us, if applicable, include: 

• Contact information (such as name, postal address, email address, and mobile phone or other phone numbers, mobile service provider); 

• Age and date of birth; 

• Ethnicity, gender, preferred language; 

• Username and password; 

• Payment information (such as your payment card number, expiry date, delivery address, and billing address); 

• Purchase history; 

• Product preferences and communication channel preferences; 

• Your physical characteristics and skincare concerns and/or skincare regimes, skin type, skin conditions (sensitivities or allergies) and medications for the same that may be deemed sensitive Personal Data under applicable laws; 

• Contact information for friend(s) or other people you would like us to contact (under the circumstance that you have obtained the required consent of such individuals for such use by us); 

• Content you provide (such as photographs, videos, reviews, articles, survey responses and comments); 

• Information provided to us when you visit our social media pages or use one of our social networking or mobile applications (such as your name, profile picture, likes, location, friend list and other information described on the social media network or application sign-up page, or your geo-location details when using one of our mobile applications); 

• Your membership program or loyalty program account identification number; 

• Further Personal Data of you that may be obtained from the matching the Personal Data you provided hereunder to us with those held by second or third parties across channels / brands / countries. 

You may be aware that some types of Personal Data listed above, such as your payment card information, your physical characteristics and skincare concerns and/or skincare regimes, skin type, skin conditions (sensitivities or allergies) and medications for the same, your geo-location details when using one of our mobile applications, etc. may be deemed sensitive under local laws. 

It is voluntary for you to provide your Personal Data to us, but all or certain of our services and promotions as outlined herein may not be available to you if you do not provide your Personal Data as specified above. 

HOW WE USE PERSONAL DATA 

We and/or our affiliates may use your Personal Data to the extent permitted or required under applicable laws, for the following purposes, including but not limited to: 

• Send you promotional materials or other communications; 

• Provide requested information and services to you; 

• Contact you to follow up or confirm your orders, appointments (including any virtual/online appointment bookings), returns, or refunds, via emails, SMS communications or other communication channels; 

• Send you other non-marketing communications related to products and services we provide to you; 

• Process your payment transactions and/or gift card transactions; 

• Create and manage your account, including access to your on-line and in-store purchase history; 

• Assist with product selection and replenishment, including through our customer registry; 

• Administer our membership list and loyalty program list, if any; 

• Respond to your inquiries; 

• Tailor ads on our website, social media platforms and elsewhere to your interests and history with us; 

• Communicate with you about, and administer your participation in, special events, contests, sweepstakes, programs (such as loyalty program, if any), surveys and other offers; 

• Operate and communicate with you about our social networking or mobile applications; 

• Operate, evaluate and improve our business (including developing new products and services enhancing and improving our products and services; managing our communications; analyzing our products; performing market researches, data analytics and customer relations management programs; and performing accounting, auditing and other internal functions); 

• Comply with applicable legal requirements, relevant industry standards and our policies; 

• To avoid duplication and ensure accuracy of your Personal Data and/or to provide a more tailored user experience, periodically conduct data cleansing, matching or merging of your data against the data obtained from other channels / brands / countries, either internally or through our service providers 

We also may use the information in other ways for which we provide specific notice at the time of collection. 

If you provide us with your Personal Data, we intend to use it for direct marketing purpose to offer or advertise the availability of our goods and/or services. However, we may not use your Personal Data for such purpose unless we have received your consent to our intended use. 

All types of Personal Data listed in the section “Personal Data You Provide” above may be used by us in direct marketing if you provide such Personal Data to us and you expressly consent to such use in writing or in electronic form. We may not use your Personal Data for direct marketing purposes unless we legally obtain your consent in compliance with applicable laws. In that event, we may market the following classes of goods and services directly to you using your Personal Data: 

• Beauty and skincare products; 

• Hair care and hair styling products; 

• Hair dye; 

• Makeup; 

• Perfumes, scents, aromas, deodorants, home fragrance and candles; 

• Shampoo, conditioners and cleansers; 

• Tea and teabags; 

• Special events, contests, sweepstakes, programs and surveys; and 

• Any other products or services offered by us. 

Direct marketing communications may be sent to you through various channels, for example by telephone, post, email, SMS, through mobile apps, online apps, social media platforms and other online means. 

We, Estee Lauder (Vietnam) LLC, being the operating company of JO MALONE LONDON Vietnam, are an affiliate of the Estee Lauder Companies (“ELC”) – a global leader which is dedicated exclusively to prestige beauty and the owner of a number of worldly renowned brands in the arena of cosmetics, beauty, fragrance industry, such as Estee Lauder, Bobbi Brown, Clinique, Jo Malone London, La Mer, M.A.C, Origins, etc. Please visit https://www.elcompanies.com/en/our-brands for further details on ELC and brands. To share with you more of our multi-brands’ beauty tips and information through our connection with you, when you sign up for an account or program with us (e.g. membership account, loyalty program etc.), or when you receive services from us, in addition to any interaction that you may have with the brand that you originally have contact with, you may be invited to subscribe to marketing materials of our multiple adjacent brands offered by our group of companies as a whole. Upon your consent, the Personal Data you provided in the form, or the Personal Data you provided at the time when you consented to the said subscription, would simultaneously be used by us for marketing purpose. The handling of any data transfer issues concerned under this paragraph would remain consistent with what is provided in this Privacy Policy. 

Unless stated otherwise under applicable laws, if you are below the age of majority, it is required that the consent must be obtained from both you and your parent/legal guardian. We have no intention to collect Personal Data of minors. If you do not wish us to use your Personal Data in direct marketing, you may opt out of our direct marketing at any time by following the procedures set out in the section “Your Rights and Choices” below. We must, without charge to you, cease to use your Personal Data in direct marketing if you so require. 

We will use the Personal Data supplied by you for direct marketing only in accordance with the Constitution 2013, Civil Code 2015, Advertising Law 2012 and other local applicable laws. Our direct marketing materials may come in several forms, including but not limited to marketing mails, emails and text messages, the details of which are set out in the following sub-sections. 

PERSONAL DATA WE COLLECT BY AUTOMATED MEANS 

When you visit this site or click on our online advertisements (including our advertisements on third party websites), visit our social media/ social networking pages (or their relevant platforms or corresponding mobile applications), or download and/or use one of our mobile applications, we also collect certain information about your usage or device by automated means or by using technologies such as cookies, web server logs and web beacons. For example, if you use one of our mobile applications, we may collect your IP address, your unique device identifier (or other device identifier) and/or geo-location data in order to offer you certain features or functionalities within that mobile application. As set forth in more detail below, we may also collect information about your usage and browsing habits using various web-based technologies. 

For your convenience, our mobile applications may also include functionality that allows you to remain logged in to the application so that you do not have to reenter a password each time you want to access the application. IF YOU CHOOSE TO REMAIN LOGGED IN, YOU SHOULD BE AWARE THAT ANYONE WITH ACCESS TO YOUR MOBILE DEVICE WILL BE ABLE TO ACCESS AND MAKE CHANGES TO YOUR MOBILE ACCOUNT AND MAY BE ABLE TO MAKE PURCHASES THROUGH YOUR ACCOUNT. For that reason, if you choose to remain logged in to the application on your mobile device, we strongly recommend you enable the Passcode Lock security feature on your mobile device to protect against unauthorized access to and use of your mobile device and your account in the application. 

Technologies We Use 

Cookies, Web Server Logs, Web Beacons and Geo-location technologies 

• Cookies: “Cookies” are small bits of information or small text files that websites send to your browser which may then be stored on the hard drive of your computer as a tag that identifies your computer. Cookies remember information about your activities on the site to make your visits to our website more enjoyable and valuable to you by providing a customized experience and recognizing your preferences when you visit our website. Your browser may tell you how to be notified when you receive certain types of cookies and how to restrict or disable certain cookies. If you have chosen to disable cookies on your browser, some of the functionality of our website may be lost. To edit your cookie settings, click here: Cookie Settings. 

• Flash cookies: “Flash cookies” (also called Local Shared Objects or “LSOs”) are data files similar to cookies, except that they can store more complex data. Flash cookies are used to remember settings, preferences, and usage, particularly for video, interactive gaming, and other similar services. • Web server logs: Web server logs are records of activity created by the computer that delivers the webpages you request to your browser. For example, a web server log may record the search term you entered or the link you clicked to bring you the webpage. The web server logs also may record information about your browser, such as your IP address of the device you use to connect to the Internet, operating system type, browser type, domain, the cookies set on your browser by the server, the language your system uses and country and time zone in which your device is located. 

• Web beacons, clear pixels, or pixel tags: To control which web servers collect this information, we may place tags on our web pages called “web beacons”. “Web beacons” are computer instructions that link web pages to particular web servers and their cookies. They are small graphic images on a Web page or in an e-mail that can be used for such things as recording the pages and advertisements clicked on by users, or tracking the performance of e-mail marketing campaigns. 

• Geo-location technologies: Geo-location technology refers to technologies that permit us to determine your location. We may ask you to manually provide location information on our website, or to enable your mobile device to send us precise location information. We may also automatically collect general location information from your web browser. 

Third Party Web Analytics Services 

We may use third party web analytics services on this site, our social media/ social networking pages (or their relevant platforms or corresponding mobile applications), or our mobile applications, such as those of Adobe Site Catalyst and/or Google Analytics. The service providers that administer these services use technologies such as cookies, web server logs and web beacons to help us analyze how visitors use the site. The information collected through these means (including IP address) is disclosed to these service providers, who use the information to evaluate use of the website. You may deactivate the ability of these analytics services to analyze your browsing activities on this site. To learn more about web analytics services, and exercise your choice with respect to their collection of information on this site: 

For Adobe Site Catalyst, please click here: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html 

To disable Google Analytics, please download the browser add-on for the deactivation of Google Analytics provided by Google at http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. To learn more about privacy and Google Analytics please consult the Google Analytics overview provided by Google at: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

We have implemented certain Google Analytics Advertising Features (Google Analytics Demographics and Interest Reporting). You can opt out of the Google Analytics Advertising Features through Google Ad settings or by visiting https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. We will use the data provided by Google Analytics Demographics and Interest Reporting as described under “How We Use Personal Data”. 

To disable other third-party web analytics service provider cookies, some browsers indicate when a cookie is being sent and allow you to decline cookies on a case-by-case basis. You may also turn off cookies in your browser. 

Targeted Advertising 

We also may contract with third-party advertising networks that collect IP addresses and other information through the use of cookies, web server logs and web beacons on our websites and emails; on third-party websites and emails; and on our advertising placed on third-party websites. They use this information to provide advertisements about products and services tailored to your interests (including for companies not affiliated with us). You may see these advertisements on other websites. This process also helps us manage and track the effectiveness of our marketing efforts. To learn more about advertising networks and to opt out of interest-based advertising, visit the Digital Advertising Alliance at www.aboutads.info/choices or the Network Advertising Initiative at www.networkadvertising.org/choices. 

We may also use third-party platforms, including platforms operated by social networks, such as Google, Facebook, Pinterest, WeChat, LINE, Kakao, etc., to show interest-based ads. We may convert your email address, telephone number or other information into a unique value which can be matched by those third parties with a user on their platform or with other data they may have collected from you. This matching allows interest-based ads to be delivered on those platforms. To opt out of these ads, you must change your advertising preferences on those third-party platforms. These platforms may have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review. 

HOW WE USE THE INFORMATION COLLECTED BY AUTOMATED MEANS 

We may use the information collected through automated means on this site, for market research, data analytics and system administration purposes, such as to determine whether you have visited us before or are new to the site, to tailor ads displayed to you on our site and elsewhere to your interests and history with us, and for compliance with our legal obligations, policies and procedures, including compliance with relevant industry standards and the enforcement of our TERMS AND CONDITIONS or other relevant terms. We also may use the information in other ways for which specific notice is provided at the time of collection. 

PUSH NOTIFICATIONS AND IN-APP ALERTS AND UPDATES 

When you download one of our mobile applications, we may provide you with the option to opt in to receive push notifications from us on your mobile device in connection with that mobile application. These push notifications may include promotional communications regarding our products and services. You may, after downloading the applicable mobile application, opt out of receiving push notifications by adjusting the settings on your mobile device. Opting out of push notifications will not affect other communications you receive from us, such as email communications. You also may receive alerts and updates within our mobile applications regarding our products and services or your accounts with us. To opt out of receiving these alerts and updates, you may uninstall the applicable mobile application from your mobile device. 

PERSONAL DATA WE SHARE 

We do not rent, or sell, or otherwise (except as described here) disclose Personal Data we collect about you, so as to permit those third parties to directly market to you. But as may be required for the performance of the purposes discussed in earlier sections, we may share your Personal Data with: 

• our affiliates (including across different brands owned by us and/or our affiliates now or in the future within the Estee Lauder Companies umbrella of companies for the purposes described in this Privacy Policy or as otherwise specified in the notice provided at the time of collection). For a list of our corporate affiliates, please see https://www.elcompanies.com/en/news-and-media/contact-us; 

• service providers, licensees and/or joint venture partners who may be located overseas (including but not limited to Singapore, South Korea, and the United Kingdom), and they may perform services on our behalf based on our instructions and send you direct marketing in relation to the goods and services. We do not authorize these service providers to use or disclose the information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Examples of these service providers include entities that process credit card payments, fulfill orders, and provide web hosting, advertising and marketing services; 

• other third parties through social networks, widgets and plug-ins. If you use any features made available to you on our website by a third party, it may result in information being collected or shared between us and the third party. For example, if you use Facebook’s “Like” feature, Facebook may register the fact that you “liked” us and may post that information on Facebook. Also, some of our Facebook applications may share your information collected through those apps with your Facebook friends or other Facebook users. 

Where we need to share your Personal Data to third parties for the performance of purposes discussed above on our behalf, we would request such parties to adopt a privacy practice with Personal Data handling at an equivalent or even stricter level. Some types of Personal Data listed above may be deemed sensitive, and local laws may impose restriction on disclosure of sensitive Personal Data. We may not be able to offer certain services or benefits to you if you do not consent to the sharing of your data. 

In addition, we may disclose and/or transfer cross-border your Personal Data (i) if we are required to do so by law or legal process, such as for the national security, social orders, social morality, public health (ii) to law enforcement authorities or other government officials, or (iii) when we believe disclosure is necessary or appropriate to prevent physical harm or financial loss, or (iv) in connection with an investigation of suspected or actual fraudulent or illegal activity. 

We also reserve the right to transfer Personal Data we have about you in the event we sell or transfer all or a portion of our business or assets. Should such a sale or transfer occur, we will use reasonable efforts to direct the transferee to use Personal Data you have provided to us in a manner that is consistent with our Privacy Policy. Following such a sale or transfer, you may contact the entity to which we transferred your Personal Data with any inquiries concerning the processing of that information. 

YOUR RIGHTS AND CHOICES 

We offer you certain choices in connection with the Personal Data we collect from you, such as how we use the information and how we communicate with you. To update your preferences, ask us to remove your information from our mailing lists or submit a request, please contact us as specified below. 

Email Opt-Out 

You can at any time tell us not to send you marketing communications by email by clicking on the unsubscribe link within the marketing emails you receive from us or by contacting us as indicated in the “How to Contact Us” section below. You also may opt out of receiving marketing emails from JO MALONE LONDON Vietnam by sending an opt-out request to elvn.socom@vn.estee.com 

Postal Mail Opt-Out 

You can request JO MALONE LONDON Vietnam to stop sending you marketing communications by postal mail by following the instructions that may be included in our promotional mail. You can also request that we refrain from sending you promotional mails by contacting us as indicated below. 

Text Message Opt-Out 

You can request that we refrain from sending you text messages by contacting us as indicated below, or calling the phone number or sending an unsubscribing text message included at the end of our text messages sent to you. 

Social Networking Application Opt-Out 

To remove or delete our social media applications from your social networking account, follow the instructions from the social network. For Facebook: please see instructions provided by the Facebook Help Center. 

Geo-Location Information 

When you use one of our mobile applications, you may be asked for your geo-location via such mobile application. You may choose not to share your geo-location details by adjusting your mobile device’s location services settings. To decline sharing your geo-location details, follow the instructions on your mobile device on changing the relevant settings; otherwise, please contact your service provider or device manufacturer. 

Withdrawing Consent 

Unless there is any restriction for consent withdrawal under applicable laws, you may withdraw any consent you previously provided to us, or object at any time on legitimate grounds, to the processing of your Personal Data. We will apply your preferences going forward. In some circumstances, withdrawing your consent to our use or disclosure of your Personal Data will mean that you cannot take advantage of some of our products or services. 

Reviewing, Updating and Modifying Personal Data 

We may retain and use your Personal Data for as long as necessary to fulfill the purposes set out above. Subject to applicable law, you may have the right to request access to and/or receive details about the Personal Data we maintain about you, obtain a copy of or request to transfer, update and correct inaccuracies in your Personal Data, and have your Personal Data blocked, deleted, destructed or anonymized, or to restrict and/or object to certain activities in which we engage with respect to your Personal Data, as appropriate. The right to access Personal Data may be limited in some circumstances by local law requirements. We may take reasonable steps to verify your identity before granting access or making corrections. You may request to exercise such rights, please contact us by sending an email to elvn.socom@vn.estee.com with attention to our data protection officer. To the extent such rights are available to you under applicable laws and your request complies with the statutory requirements, we will give effect to your rights as required by law. You also have the right to lodge a complaint with a competent data protection authority under applicable laws. 

DATA TRANSFERS 

We may transfer the Personal Data we collect about you to markets / countries other than the market / country in which the information was originally collected and your Personal Data may be processed and stored outside your market / country of residence. You understand and agree that the destination market / country may or may not have a sufficient data protection standard. These markets / countries may not have the same data protection laws as the market / country in which you initially provided the information. When we transfer your information to other markets / countries, we will protect that your Personal Data as described in this Privacy Policy. 

HOW WE PROTECT PERSONAL DATA 

We maintain appropriate administrative, technical and physical safeguards designed to protect the Personal Data you provide against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure, transfer or use. However, no security system is perfect, and we cannot promise that information about you will remain secure in all circumstances, including the security of your data during transmission to us or the security of data on your mobile device. 

LINKS TO OTHER WEBSITES 

Our website may provide links to other websites for your convenience and information. These websites may operate independently from us. Linked sites may have their own privacy notices or policies, which we strongly suggest you review if you visit any linked websites. To the extent any linked websites you visit are not owned or controlled by us, we are not responsible for the sites' content, any use of the sites, or the privacy practices of the sites. 

UPDATES TO OUR PRIVACY POLICY 

This Privacy Policy may be updated periodically and without prior notice to you to reflect changes in our Personal Data practices. We will post a prominent notice on our website to notify you of any significant changes to our Privacy Policy and indicate at the top of the Policy when it was most recently updated. 

HOW TO CONTACT US 

If you have any questions or comments about this Privacy Policy, or if you would like us to update information we have about you or your preferences, please contact us by email at elvn.socom@vn.estee.com DISCREPANCIES If there is any conflict between the Vietnamese and English versions of this Privacy Policy, the English version shall prevail.