FREESHIP cho mọi đơn hàng TOÀN QUỐC từ 1 triệu.

EL - Other SKUs 24-30/6
EL - Bộ dưỡng trắng
Cate 3 - AT EL
EL - Bộ dưỡng da
Best seller - EL
EL - PHIÊN BẢN TRẢI NGHIỆM (nhóm tuỳ chọn)