FREESHIP cho mọi đơn hàng TOÀN QUỐC từ 1 triệu.

Nhóm 5 - CL cleans
Nhóm 6 - CL Dành cho nam
Nhóm 4 - CL Mụn
Nhóm 7 - CL others
CL-Holiday